Ilmoitus Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan sitruunahapon tuontiin sovellettavien polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun vireillepanosta2020/C 18/03