Pisno vprašanje P-5783/06 vlaga Marianne Thyssen (PPE-DE) za Komisijo. Stroški elektronskega plačevanja