Priporočilo Pridružitvenega sveta EU–Izrael št. 1/2005 z dne 26. aprila 2005 o izvajanju akcijskega načrta EU–Izrael