EU–Israel-assosiaationeuvoston suositus N:o 1/2005, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2005, EU–Israel-toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta