EL–Iisraeli Assotsiatsiooninõukogu soovitus nr 1/2005, 26. aprill 2005, EL–Iisraeli tegevuskava rakendamiseks