Rakstisks jautājums E-4751/06 iesniedza Erik Meijer (GUE/NGL) un Tobias Pflüger (GUE/NGL) Komisijai. Reformas nepieciešamība Dienvidaustrumu Eiropas drošības nozarē un pretdarbības veidi, kas bremzē šo nepieciešamo procesu