Skriftlig forespørgsel E-011801/11 Dimitar Stoyanov (NI) og Slavi Binev (NI) til Kommissionen. Harmonisering af bestemmelserne om bortforpagtning af landbrugsarealer i medlemsstaterne