Nařízení Komise (ES) č. 1296/2006 ze dne 31. srpna 2006 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin použitelné od 1. září 2006 ,