Gevoegde zaken T-158/14, T-161/14 en T-163/14: Arrest van het Gerecht van 28 februari 2017 — JingAo Solar e.a./Raad [„Subsidies — Invoer van fotovoltaïsche modules van kristallijn silicium en de belangrijkste componenten daarvan (cellen), van oorsprong uit of verzonden uit China — Definitief compenserend recht — Verbintenissen — Beroep tot nietigverklaring — Procesbelang — Ontvankelijkheid — Reikwijdte van het onderzoek — Steekproeven — Omschrijving van het betrokken product”]