Kawża magħquda T-158/14, T-161/14 u T-163/14: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-28 ta’ Frar 2017 – JingAo Solar et vs Il-Kunsill [“Sussidji — Importazzjonijiet ta’ moduli fotovoltajċi tas-siliċju kristallin u komponenti ewlenin (jiġifieri ċelloli) li joriġinaw fi jew li huma kkunsinnati miċ-Ċina — Dazju kumpensatorju definittiv — Impenji — Rikors għal annullament — Interess ġuridiku — Ammissibbiltà — Portata tal-investigazzjoni — Teħid ta’ kampjuni — Definizzjoni tal-prodott ikkonċernat”]