Věc T-158/14, T-161/14 a T-163/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 28. února 2017 – JingAo Solar a další v. Rada „Dotace — Dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky — Konečné vyrovnávací clo — Závazky — Žaloba na zrušení — Právní zájem na podání žaloby — Přípustnost — Rozsah šetření — Výběr vzorku — Definice dotčeného výrobku“