Съединени дела T-158/14, Т-161/14 и Т-163/14: Решение на Общия съд от 28 февруари 2017 г. — JingAo Solar и др./Съвет (Субсидии — Внос на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи) с произход или изпратени от Китай — Окончателно изравнително мито — Ангажименти — Жалба за отмяна — Правен интерес — Допустимост — Обхват на разследването — Изготвяне на извадка — Определение на разглеждания продукт)