Rådets afgørelse 2007/551/FUSP/RIA af 23. juli 2007 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af en aftale mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om luftfartsselskabers behandling og overførsel af passagerliste (PNR)-oplysninger til United States Department of Homeland Security (DHS) (PNR Aftale 2007)