Rakstisks jautājums E-2139/04 Iesniedzis: Ilda Figueiredo (GUE/NGL) Komisijai. Lactogal jaunās fabrikas atvēršanu Vila do Conde