Kirjallinen kysymys E-2139/04 esittäjä(t): Ilda Figueiredo (GUE/NGL) komissiolle. Lactogalin uuden tehtaan käyttöönotto Vila do Condessa