Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 190, 5 czerwca 2019