Rakstisks jautājums E-5961/09 iesniedza Ádám Kósa (PPE) un Csaba Őry (PPE) Komisijai. Atbalsts personu ar invaliditāti nodarbināšanai (Komisijas 2008. gada 6. augusta Regula (EK) Nr. 800/2008) un rehabilitācijas politika