Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Groenboek — Europees transparantie-initiatief COM (2006) 194 final