Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal Roheline raamat — Euroopa läbipaistvuse algatus KOM(2006) 194 lõplik