Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Grønbog om et europæisk åbenhedsinitiativ KOM(2006) 194 endelig