Sag T-470/19: Sag anlagt den 4. juli 2019 — Essentra m.fl. mod Kommissionen