Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2490/82 της Επιτροπής της 14ης Σεπτεμβρίου 1982 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων