Věc C-802/18: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 2. dubna 2020 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Conseil supérieur de la Sécurité sociale – Lucembursko) – Caisse pour l'avenir des enfants v. FV, GW („Řízení o předběžné otázce – Článek 45 SFEU – Sociální zabezpečení migrujících pracovníků – Nařízení (ES) č. 883/2004 – Článek 1 písm. i) – Volný pohyb pracovníků – Rovné zacházení – Sociální výhody – Směrnice 2004/38/ES – Článek 2 bod 2 – Nařízení (EU) č. 492/2011 – Článek 7 odst. 2 – Rodinný přídavek – Pojem ‚rodinní příslušníci‘ – Vyloučení dítěte manžela či manželky pracovníků, kteří jsou nerezidenty – Rozdílné zacházení s dítětem manžela či manželky tuzemských pracovníků – Odůvodnění“)