Kohtuasi T-132/20: Üldkohtu 4. märtsi 2021. aasta määrus – NEC OncoImmunity versus EASME (Tühistamishagi – Teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020“ (2014 – 2020) – Toetusleping – Lepingu ülesütlemise kiri – Akt, mis on vastu võetud puhtalt lepingulises raamistikus, millega see on lahutamatult seotud – Vastuvõetamatus – Määrus (EL) nr 1290/2013 – VKE staatuse kaotamine)