Ανακεφαλαίωση προκηρύξεων υποβολής προσφορών που χρηματοδοτεί η ΕΟΚ. στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ) ή του κοινοτικού προϋπολογισμού (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων — Συμπλήρωμα) (Εβδομάδα από 12 έως 16 Δεκεμβρίου 1989