Nařízení Komise (ES) č. 1524/2005 ze dne 20. září 2005, kterým se stanoví sazby náhrad pro vejce a žloutky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy