Zadeva T-417/04: Sklep Sodišča prve stopnje z dne 12. marca 2007 – Avtonomna dežela Furlanija – Julijska krajina proti Komisiji ( Ničnostna tožba – Uredba (ES) št. 1429/2004 – Kmetijstvo – Skupna ureditev trga za vino – Sistem uporabe imen sort vinske trte ali njihovih sopomenk – Časovna omejitev uporabe – Tožba, ki jo vloži regionalna enota – Osebe, ki jih akt posamično zadeva – Nedopustnost )