Lieta C-169/18: Tiesas (pirmā palāta) 2019. gada 10. janvāra spriedums (Court of Appeal (Īrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Atif Mahmood u.c./Minister for Justice and Equality (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)