Kohtuasi C-409/15 P: ABZ Aardbeien Uit Zaad Holding BV, Agriom BV, Agrisemen BV, Anthura BV, Barenbrug Holding BV, De Bolster BV, Evanthia BV, Gebr. Vletter & Den Haan VOF, Hilverda Kooij BV, Holland-Select BV, Könst Breeding BV, Koninklijke Van Zanten BV, Kweek- en Researchbedrijf Agirco BV, Kwekerij de Wester-Bouwing BV, Limgroup BV, Ontwikkelingsmaatschappij Het Idee BV 24. juulil 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 18. mai 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-560/14: ABZ Aardbeien Uit Zaad Holding BV jt versus Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Nõukogu