Sag C-409/15 P: Appel iværksat den 24. juli 2015 af ABZ Aardbeien Uit Zaad Holding BV, Agriom BV, Agrisemen BV, Anthura BV, Barenbrug Holding BV, De Bolster BV, Evanthia BV, Gebr. Vletter & Den Haan VOF, Hilverda Kooij BV, Holland-Select BV, Könst Breeding BV, Koninklijke Van Zanten BV, Kweek- en Researchbedrijf Agirco BV, Kwekerij de Wester-Bouwing BV, Limgroup BV og Ontwikkelingsmaatschappij Het Idee BV til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 18. maj 2015 i sag T-560/14, ABZ Aardbeien Uit Zaad Holding BV m.fl. mod Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union