Helyesbítés a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2019. november 29-i (EU) 2019/2117 bizottsági rendelethez (Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 320., 2019. december 11.)