Afgørelse nr. 2/2018 truffet af AVS-EU-Ambassadørudvalget af 28. september 2018 om meddelelse af decharge til direktøren for Det Tekniske Center for Samarbejde på Landbrugsområdet og i Landdistrikterne (TCL) for gennemførelsen af centrets budget for regnskabsårene 2004, 2005 og 2006 [2018/1526]