Rozhodnutí Výboru velvyslanců AKT–EU č. 2/2018 ze dne 28. září 2018, kterým se řediteli Technického střediska pro spolupráci v oblasti zemědělství a venkova (CTA) uděluje absolutorium za plnění rozpočtu střediska za rozpočtové roky 2004, 2005 a 2006 [2018/1526]