Besluit van de Raad van 9 juni 1986 inzake de toetreding van de Gemeenschap tot het Internationaal Verdrag voor de instandhouding van Atlantische tonijnen, gewijzigd bij het Protocol gehecht aan de op 10 juli 1984 te Parijs ondertekende Slotakte van de conferentie van gevolmachtigden van de Staten die partij zijn bij het Verdrag #Protocol gehecht aan de Slotakte van de Conferentie van gevolmachtigden van de Staten die partij zijn bij het Internationaal Verdrag voor de instandhouding van Atlantische tonijnen