Výzva na predkladanie návrhov č. IX-2020/02 – GRANTY PRE EURÓPSKE POLITICKÉ NADÁCIE