Zaproszenie do składania wniosków nr IX-2020/02 – „DOTACJE DLA EUROPEJSKICH FUNDACJI POLITYCZNYCH”