Πρόσκληση υποβολής προτάσεων αριθ. IX-2020/02 — «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ»