Výzva k podání žádostí č. IX-2020/02 – „GRANTY EVROPSKÝM POLITICKÝM NADACÍM“