Pisno vprašanje E-5058/10 Franz Obermayr (NI) za Komisijo. Direktiva o presoji vplivov na okolje