Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 174, 16 czerwiec 2012