Ανακοίνωση σχετικά με την τροποποίηση της ανακοίνωσης για την έναρξη διαδικασίας αντιντάμπινγκ όσον αφορά τις εισαγωγές πλατέων προϊόντων έλασης από αλουμίνιο καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας 2021/C 36/10