Písomná otázka E-6496/10 Proinsias De Rossa (S&D) Komisii. Spracovanie odpadových olejov v Írsku