Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv (EU) 2017/1132 for så vidt angår brugen af digitale værktøjer og processer inden for selskabsret – Resultat af Europa-Parlamentets førstebehandling (den 15.-18. april 2019 i Strasbourg)