Lieta T-165/13: Vispārējās tiesas 2014. gada 4. decembra rīkojums – Talanton /Komisija Šķīrējklauzula — Līgumi Pocemon un Perform, kas ir noslēgti saistībā ar Septīto pamatprogrammu pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu pasākumiem (2007. – 2013.) — Pieļaujamās izmaksas — Piešķirto līdzekļu atmaksāšana — Audita ziņojums — Intereses celt prasību neesamība — Konstatēšanas interese — Nepieņemamība