Sag C-300/16 P: Appel iværksat den 26. maj 2016 af Europa-Kommissionen til prøvelse af dom afsagt af Retten (Anden Afdeling) den 16. marts 2016 i sag T-103/14, Frucona Košice a.s. mod Europa-Kommissionen