Pisno vprašanje E-4789/09 vlaga Kriton Arsenis (S&D) za Komisijo. Odpadki iz rastlinjakov na jugu Krete