VERSLAG over het voorstel van de Europese Centrale Bank tot benoeming van de vicevoorzitter van de raad van toezicht van de Europese Centrale Bank (N9-0008/2019 - C9-0028/2019 - 2019/0903(NLE)) Commissie economische en monetaire zaken Rapporteur: Roberto Gualtieri