Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2016/989 af 8. juni 2016 om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Frankrig — EGF/2015/010 FR/MoryGlobal)