Meddelande till vissa personer som omfattas av de restriktiva åtgärder som föreskrivs i rådets beslut 2011/235/Gusp och i rådets förordning (EU) nr 359/2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter med hänsyn till situationen i Iran