Aviz în atenția anumitor persoane care fac obiectul măsurilor restrictive prevăzute în Decizia 2011/235/PESC a Consiliului și în Regulamentul (UE) nr. 359/2011 al Consiliului privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Iran